Archiwum 2017
           Zespołu Pogranicze
Rok 2018

Wiadomości przykryte kurzem


XVI Koncert Pieśni Wielkopostnych
pt.
„Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej Suwalszczyzny”
w Kaletniku
18 marca 2018
XVI Koncert Pieśni Wielkopostnych w Kaletniku
          2018
XVI Koncert Pieśni Wielkopostnych

zobacz więcej ...
XXV Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych
w Suwałkach
  17 czerwca 2018
XXV
          Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży
          Pożarnych w Suwałkach 17 czerwca 2018
XXV
          Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży
          Pożarnych w Suwałkach 17 czerwca 2018

zobacz więcej ...
„Noc świętojańska w Turtulu”  - koncert pieśni z pogranicza
polsko-litewskiego  wykonany przez
zespoły „Pogranicze” i „Sudonia” z Kazlu Rudy.   
22 czerwca 2018
„Noc świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
          pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez zespoły
          „Pogranicze” i „Sudonia” z Kazlu Rudy. 22 czerwca
          2018 „Noc świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
          pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez zespoły
          „Pogranicze” i „Sudonia” z Kazlu Rudy. 22 czerwca
          2018

zobacz więcej ...
III Festiwal  Tradycji Ludowych „U zbiegu rzek”
w Stężycy woj. lubelskie
6-8 lipca 2018
III
          Festiwal Tradycji Ludowych „U zbiegu rzek” w Stężycy
          woj. lubelskie 6-8 lipca 2018
III
          Festiwal Tradycji Ludowych „U zbiegu rzek” w Stężycy
          woj. lubelskie 6-8 lipca 2018

zobacz więcej ...
Jubileusz 40-lecia  Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w Lipsku.
12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
          Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz 45-lecia
          Zespołu Regionalnego „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia
          2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
          Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz 45-lecia
          Zespołu Regionalnego „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia
          2018

zobacz więcej ...
XX  Krajowy Festiwal Zespołów Ludowych OSP
Bielsk Podlaski
18-19 sierpnia 2018
XX Krajowy
          Festiwal Zespołów Ludowych OSP Bielsk Podlaski 18-19
          sierpnia 2018
XX Krajowy
          Festiwal Zespołów Ludowych OSP Bielsk Podlaski 18-19
          sierpnia 2018

zobacz więcej ...
Dożynki Parafialno-Gminne
w Becejłach
26 sierpnia 2018
Dożynki Parafialno-Gminne w Becejłach 26
          sierpnia 2018
Dożynki Parafialno-Gminne w Becejłach 26
          sierpnia 2018

zobacz więcej ...
Dożynki Powiatowe w Dowspudzie
2 września 2018
Dożynki Powiatowe w Dowspudzie 2 września 2018
Dożynki Powiatowe w Dowspudzie 2 września 2018

zobacz więcej ...
Jubileusz 20-lecia działalności Kameralnego
Chóru Mieszanego „Cantus” w Połczynie Zdroju
14-16 września 2018
Jubileusz 20-lecia działalności Kameralnego
          Chóru Mieszanego „Cantus” w Połczynie Zdroju 14-16
          września 2018
Jubileusz 20-lecia działalności Kameralnego
          Chóru Mieszanego „Cantus” w Połczynie Zdroju 14-16
          września 2018

zobacz więcej ...
 Koncert p.t. „Pieśni z naszych stron” w Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku

 5 października 2018
Koncert p.t. „Pieśni z naszych stron” w
          Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku 5 października
          2018
Koncert p.t. „Pieśni z naszych stron” w
          Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku 5 października
          2018

zobacz więcej ...
 Koncerty z okazji 100-ej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski i Litwy
w Kiejdanach, Poniewieżu i Kownie organizowane przez Stowarzyszenie
Polaków Kiejdan i Oddział Polaków Litwy  „Lauda”

03-04 listopada 2018
Koncerty z okazji 100-ej rocznicy odzyskania
          Niepodległości Polski i Litwy w Kiejdanach,
          Poniewieżu i Kownie organizowane przez
          Stowarzyszenie Polaków Kiejdan i Oddział Polaków
          Litwy „Lauda” 03-04 listopada 2018
Koncerty z okazji 100-ej rocznicy odzyskania
          Niepodległości Polski i Litwy w Kiejdanach,
          Poniewieżu i Kownie organizowane przez
          Stowarzyszenie Polaków Kiejdan i Oddział Polaków
          Litwy „Lauda” 03-04 listopada 2018

zobacz więcej ...
Inauguracja obchodów setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości
Polski organizowanej przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
w Świątyni Opatrzności Bożej

 Warszawa 18 listopada 2018
Inauguracja obchodów setnej rocznicy Odzyskania
          Niepodległości Polski organizowanej przez Zarząd
          Główny Ochotniczych Straży Pożarnych w Świątyni
          Opatrzności Bożej Warszawa 18 listopada 2018
Inauguracja obchodów setnej rocznicy Odzyskania
          Niepodległości Polski organizowanej przez Zarząd
          Główny Ochotniczych Straży Pożarnych w Świątyni
          Opatrzności Bożej Warszawa 18 listopada 2018

zobacz więcej ...
„Festiwal  z Pogranicza Kultur”  organizowanego przez
Bemowskie Centrum Kultury  w Warszawie
 28 listopada 2018

„Festiwal z Pogranicza Kultur” organizowanego
          przez Bemowskie Centrum Kultury w Warszawie 28
          listopada 2018 „Festiwal z Pogranicza Kultur” organizowanego
          przez Bemowskie Centrum Kultury w Warszawie 28
          listopada 2018

zobacz więcej ...
XXVII Wigilia Chłopska dla zespołów ludowych organizowana przez
Starostę Powiatu Suwalskiego
15 grudnia 2018
XXVII Wigilia Chłopska dla zespołów ludowych
          organizowana przez Starostę Powiatu Suwalskiego 15
          grudnia 2018
XXVII Wigilia Chłopska dla zespołów ludowych
          organizowana przez Starostę Powiatu Suwalskiego 15
          grudnia 2018

zobacz więcej ...