Koncert p.t. „Pieśni z naszych stron”  w Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku

5 października 2018


Koncert p.t.
              „Pieśni z naszych stron” w Filharmonii
              Podlaskiej w Białymstoku 5 października
              2018
Koncert p.t.
              „Pieśni z naszych stron” w Filharmonii
              Podlaskiej w Białymstoku 5 października
              2018
Koncert p.t.
              „Pieśni z naszych stron” w Filharmonii
              Podlaskiej w Białymstoku 5 października
              2018
Koncert p.t. „Pieśni z naszych stron” w
              Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku 5
              października 2018

 Film z spotkania "Pieśni z naszych stron" - koncert w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku