Jubileusz 40-lecia  Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia
Twórców Ludowych,
 oraz
45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk”
w Lipsku
12 sierpnia 2018

Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018

Józef Luty z zespołu Pogranicze z Szypliszk
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia
              Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
              Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego
              „Lipsk” w Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018
Jubileusz 40-lecia Suwalskiego Oddziału
              Stowarzyszenia Twórców Ludowych, oraz
              45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w
              Lipsku. 12 sierpnia 2018