„Noc świętojańska w Turtulu”
koncert pieśni z pogranicza polsko-litewskiego 
wykonany przez zespoły
 „Pogranicze” z Szypliszk  i „Sudonia” z Kazlu Rudy. 

22 czerwca 2018


„Noc
                  świętojańska w Turtulu” koncert
                  pieśni z pogranicza
                  polsko-litewskiego wykonany przez
                  zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i
                  „Sudonia” z Kazlu Rudy. 22 czerwca
                  2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc świętojańska w
              Turtulu” koncert pieśni z pogranicza
              polsko-litewskiego wykonany przez zespoły
              „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia” z Kazlu
              Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc świętojańska w
              Turtulu” koncert pieśni z pogranicza
              polsko-litewskiego wykonany przez zespoły
              „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia” z Kazlu
              Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc świętojańska w
              Turtulu” koncert pieśni z pogranicza
              polsko-litewskiego wykonany przez zespoły
              „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia” z Kazlu
              Rudy. 22 czerwca 2018

„Noc
              świętojańska w Turtulu” koncert pieśni z
              pogranicza polsko-litewskiego wykonany przez
              zespoły „Pogranicze” z Szypliszk i „Sudonia”
              z Kazlu Rudy. 22 czerwca 2018