Wiadomości przykryte kurzem

 Pozostałe wiadomości jeszcze czekają na odkurzenie


Wkrótce najstarsze wpisy z kroniki zespołu!!!


archiwum 2011
Pogranicze Szypliszki
Archiwum Zespołu Pogranicze 2013
Archiwum Pogranicza 2014
archiwum Pogranicza 2015
Archiwum 2016
Archiwym zespołu Pogranicze z Szypliszk 2017
Archiwum Pogranicza
        2018 rok

Koncert pieśni ludowych dla Ojca Świętego Jana Pawła II
9 czerwca 1999r.

P1030703.JPG (747506
        bytes)


Członkowie zespołu którzy odeszli do domu Pana...
Eugenia Sawicka Pogranicze
Eugenia Sawicka

Eugenia Sawicka z domu Ciszewska, urodziła się we wsi Przejma Mała mieszkała we wsi Jeziorki.  Należała do grupy założycieli zespołu, śpiewała sopranem,  była bardzo  elegancką, towarzyską, wesołą osobą, dobrą kucharką  - robiła bardzo smaczne i duże  na cały talerz  pączki. Otworzyła listę zmarłych członków zespołu.  Zmarła 13. 03. 1991 r.  w wieku  66 lat.
Pochowana na cmentarzu w Becejłach.

zmarli
Jan
             Staśkiewicz Zespłó Pogranicze
Jan Staśkiewicz

Jan Staśkiewicz urodzony w wsi Kociołki, mieszkał w różnych miejscach w Becejłach i w Suwałkach, ale często wracał do rodzinnego domu, bo tam była  mama. Z zawodu był weterynarzem, kiedy przeszedł na rentę chorobową zaciągnął się do zespołu, grał na skrzypcach.  Żył samotnie, zmarł 22. 01. 1995 r.  przeżywszy tylko 57 lat. Pochówkiem zajmował się zespół i opiekuje się mogiłą. Spoczywa na cmentarzu w Becejłach.
zmarli
Piotr_Krakowski zespół Pogranicze
Piotr Krakowski

Piotr Krakowski urodził się i mieszkał we wsi Andrzejewo, z tejże wsi pochodziła również jego wspaniała żona,  która miała na imię Róża – byli to dziadkowie z realizowanego przez Telewizję Polską  filmu o tradycjach wielkiego tygodnia postu p.n. „Pieśń Wielkopostna”. Był muzykantem,  grał na skrzypcach, jeździł często z zespołem na występy , lecz występował jako solista, nie grał w kapeli, poza tym bardzo dobrze tańczył  i był wzorcem dla tancerzy z zespołu. Znał bardzo dobrze język litewski i historię Litwy, często jeździł z nami na Litwę jako tłumacz. Zmarł w 1998 r. mając 84 lata, jest pochowany na cmentarzu
w Becejłach.
zmarli
Julianna
             Luty Pogranicze
Julianna Luty

Julianna Luty urodzona w Romaniukach z domu Grygieńć, mieszkała z mężem Czesławem i rodziną we wsi Szołtany gm. Puńsk. W zespole śpiewała altem na co dzień zaś sopranem, znała język litewski, wniosła do zespołu dużo pieśni litewskich przełożonych na język polski. Zmarła 15. 05. 1999 r. żyła 76 lat, 
pochowana na cmentarzu w Puńsku.
zmarli
Czesław Luty
Czesław Luty

Czesław Luty urodził się i przeżył życie w Szołtanach gm. Puńsk, mąż wcześnie  wspomnianej - Julianny i ojciec Józefa Lutego, naszego obecnego harmonisty.  Śpiewał basem. Czesław wraz z żoną tworzyli wspaniałą parę do zabawiania towarzystwa i śpiewów w duecie. Gdzie byli Lutowie tam była impreza: śpiew i radość.  Zmarł 26. 05. 2002 r. przeżywszy 76 lat spoczywa obok swojej żony na cmentarzu w Puńsku. 
zmarli
Alfons Obuchowski
Alfons Obuchowski

Alfons Obuchowski urodził się w Mikołajówce gm. Szypliszki, ale mieszkał w Puńsku na koloniach,  po sąsiedzku ze wsią Szołtany, nieopodal Państwa Lutych. To z nimi tworzył zgraną grupę śpiewaczą, a śpiewali wszędzie: w chórze kościelnym, na pogrzebach, weselach i przy innych okazjach  oraz w  „Pograniczu”.
W zespole śpiewał basem, natomiast na pogrzebach był prowadzącym
  i śpiewał pierwszym głosem.
Zmarł 2002 r. żył 79 lat. Pochowany na cmentarzu
w Puńsku.
zmarli
Wacław Jaśkiewicz_Pogranicze
Wacław Jaśkiewicz

Wacław Jaśkiewicz urodził się we wsi Wygorzel  w bardzo muzykalnej rodzinie, ojciec był znanym harmonistą, trzej bracia grali na akordeonach on grał na skrzypcach i śpiewał basem. Przez całe życie ciężko pracując nie miał zbyt wiele czasu na muzykowanie. Lecz z momentem przejścia na emeryturę, rozpoczął swoją pasję muzykowania w „Pograniczu”.  Cieszył się, że muzyką może umilać ludziom życie i dzięki zespołowi mógł zwiedzić szmat świata, o czym  wcześniej mógł tylko pomarzyć.  Zmarł  24. 04. 2003 r. żył 74 lata.
Spoczywa w Becejłach. 
zmarli
Eugeniusz Grzymkowski Pogranicze
Eugeniusz Grzymkowski

Eugeniusz Grzymkowski  urodził się w Fornetce, mieszkał w Szypliszkach z zawodu był kowalem, wywodził się ze śpiewającej rodziny,  śpiewał basem.  Jego silny głos przebijał wszystkich śpiewaków, był również dobrym tancerzem, tańczył także na scenie tańce zespołu Pogranicze. Pamiętamy go jako wesołego, towarzyskiego, niezawodnego i bardzo aktywnego człowieka.  Zmarł . 26. 04. 2003 r.  w dzień pogrzebu Wacława  Jaśkiewicza, przeżywszy 70 lat.
Pochowany na cmentarzu w Becejłach.
 
zmarli
Tadeusz Murawski Pogranicze
Tadeusz Murawski

Tadeusz Murawski urodził się i mieszkał w Białobłotach. Też wywodził się z rodu słynnych śpiewaków. Śpiewał silnym, czystym tenorem był zdecydowany i pewny, na nim można było polegać, a śpiewał wszędzie: w chórze kościelnym, na pogrzebach, weselach i przy każdej okazji nawet chodząc po polu w czasie prac w gospodarstwie rolnym.  Był jednym z założycieli zespołu.
Zmarł tragicznie  21. 07. 2003 r. żył tylko 48 lat.
Spoczywa na cmentarzu w Becejłach.
zmarli
Jan
             Rusinowski skrzypek zespołu Pogranicze
Jan Rusinowski

Jan Rusinowski  - urodził się i mieszkał w Postawelku,
 w rodzinie bardzo tradycyjnej, oczytanej, mądrej i statecznej. Wszelką  wiedzę dotyczącą przeszłych czasów można było pozyskać u Państwa Rusinowskich.  Jan natomiast był człowiekiem towarzyskim, dobrym sąsiadem, zaangażowanym w różne prace społeczne i otwartym na współpracę. Dopingował tworzącemu się zespołowi, wkrótce odkurzył skrzypeczki i zasilił jego szeregi. Cieszył się z każdego występu, osiągniętego sukcesu, a najbardziej z tego, że kultura naszych ojców nie zostanie zaprzepaszczona. Zmarł 05. 03. 2005 r.
żył 87 lat. Pochowany na cmentarzu w Becejłach
 
zmarli
Leon
             Racis bębenek Pogranicze
Leon Racis

 Leon Racis urodził się i mieszkał w Jasionowie. W zespole grał na bębenku obręczowym, miał opanowaną bardzo starą technikę gry na tym instrumencie, wręcz wirtuozerię, swoją muzyką podnosił rangę kapeli, co przekładało się na zdobyte nagrody i wyróżnienia. Oprócz tego bardzo dobrze śpiewał pierwszym i drugim głosem. Był wyjątkowo oddany zespołowi, zdyscyplinowany, bezproblemowy, na próby  przyjeżdżał rowerem, a mieszkał osiem kilometrów od świetlicy.
Gdy nie było przez  dwa tygodnie próby lub występu to upominał się -  co się dzieje, że się nie spotykamy?  Szkoda tylko, że nie przekazał nikomu swoich umiejętności.  Zmarł 30. 01. 2009 r. w wieku 83 lat. Spoczywa na cmentarzu w Becejłach.
zmarli
Mirosław Wiliwis Ppogranicze
Mirosław Wiliwis

Mirosław Wiliwis z Białobłot. Świetny tancerz i dobry tenor,  śpiewał  nie tylko w zespole, ale i na pogrzebach. Zmarł na zawał serca 2010 r. przeżywszy zaledwie 39 lat. Wielka strata dla zespołu. Pochowany w Becejłach. 
zmarli
Zdzisław Wasilewski
             _organista_pogranicze
Zdzisław Wasilewski

 Zdzisław Wasilewski urodził się w Becejłach i tam spędził życie pracując jako organista w kościele. Był pierwszym kierownikiem  zespołu i twórcą pierwszej kapeli -  grał na akordeonie. Zespołem zajmował się wprawdzie nie długo,  lecz w kościele prześpiewaliśmy wspólnie czterdzieści lat. Wdzięczni jesteśmy za to, że będąc organistą uszanował i zachował autentyczne  melodie oraz sposób śpiewania zgodny z tradycją naszego specyficznego regionu. Nie szedł na łatwiznę by uczyć nas melodii, które są upowszechnione w śpiewnikach kościelnych.  Ta mądrość i determinacja przełożyła się na korzyść dla zespołu i naszej kultury -  śpiewamy nadal inaczej niż wszędzie.  Oby było więcej takich organistów - bylibyśmy bardziej wartościowi.          Zmarł  22. 05. 2012 r. żył 78 lat.
Spoczywa na cmentarzu w Becejłach.
 
zamrli
Zofia
             Polakowska_pogranicze
Zofia Polakowska

Zofia Polakowska urodzona w Postawelku z domu Rusinowska, siostra  Jana  Rusinowskiego, mieszkała w Suwałkach, pracowała w urzędzie. Była inteligentną, sympatyczną starszą Panią, rozumiejącą życie i darzącą szacunkiem czasy przeszłe i panujące wówczas obyczaje.  Opowiadała o nich. Cieszyła się z uczestnictwa w zespole, znała dużo pieśni i lubiła śpiewać, to przenosiło ją wspomnieniami w okres lat młodzieńczych, beztroskiego pobytu w domu rodzinnym. Zmarła 14.01. 2012 r. żyła 89 lat. Pochowana na cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach
zmarli
Irena Koncewicz-zespół Pogranicze
Irena Koncewicz

Irena Koncewicz z domu Murzyn, urodziła się i większą część życia przeżyła we wsi Jeziorki, po osiągnięciu wieku emerytalnego zamieszkała  w Suwałkach. Współzałożycielka zespołu. Była bardzo oddana zespołowi, śpiewała altem, uczestniczyła w każdej próbie i jeździła na wszystkie występy,  prawie do końca swego życia. Nigdy nie narzekała, a tajemnicę którą miała przekazać -  może o nękającej ją chorobie -  zabrała ze sobą. Zmarła niespodzianie 07. 07. 2013 r. przeżywszy
85 lat. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach.