Archiwum 2016
           Zespołu Pogranicze
Rok 2016

Wiadomości przykryte kurzem
XXV Wigilia Chłopska 2016
Suwałki
17 grudnia 2016

XXV Wigilia Chłopska 2016 Suwałki 17 grudnia
          2016
XXV Wigilia Chłopska 2016 Suwałki 17 grudnia
          2016

zobacz więcej...
Dożynki Parafialno – Gminne  w Becejłach 
28 sierpnia 2016
Dożynki Parafialno – Gminne w Becejłach 28
          sierpnia 2016
Dożynki Parafialno – Gminne w Becejłach 28
          sierpnia 2016

zobacz więcej...
IX Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych w miejscowości Indra pow. Krasława (Łotwa).
22-24 lipca 2016
IX Międzynarodowy Festiwal Mniejszości
          Narodowych w miejscowości Indra pow. Krasława
          (Łotwa). 22-24 lipca 2016
IX Międzynarodowy Festiwal Mniejszości
          Narodowych w miejscowości Indra pow. Krasława
          (Łotwa). 22-24 lipca 2016

zobacz więcej...
Jubileusz 35 lecia Zespołu Pogranicze z Szypliszk

Becejły 10 lipca 2016 r.

Jubileusz 35 lecia Zespołu Pogranicze Becejły
          10.07.2016 r.
Jubileusz 35 lecia Zespołu Pogranicze Becejły
          10.07.2016 r.

zobacz więcej...
Wieczornica pt. "Do Niepodległej" z okazji
Święta Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2016
Wieczornica pt. "Do Niepodległej" z
          okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada
          2016
Wieczornica pt. "Do Niepodległej" z
          okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada
          2016

zobacz więcej...
XV Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania
 z KONOPIELKĄ w Knyszynie

3  kwietnia  2016
Pogranicze w
         Knyszynie
Pogranicze w Knyszynie

zobacz więcej...