Sukcesy zespołu
           Pogranicze

Najważniejsze osiągnięcia zespołu „Pogranicze” – spis nagród, wyróżnień, wystąpień na festiwalach, koncertach i innych spotkaniach.

 


    1987

– I nagroda na XXI Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, dodatkowo nagroda dziennikarzy gazety festiwalowej „Burczybas”;
– I nagroda na II Przeglądzie Zespołów Artystycznych Koła Gospodyń Wiejskich w Kielcach;

    1988

– zespół otrzymuje zbiorowe członkowstwo Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz zostaje przyjęty w poczet Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespołów Artystycznych;
– występ zespołu na „Spotkaniu z Folklorem” w Muzeum Etnograficznym 
w Toruniu (24.04);
– udział zespołu w Konfrontacjach Artystycznych Wsi Polskiej – Augustów ’88;
– występ zespołu podczas IX Ogólnopolskiego Forum Folklorystycznego – Stańczyki (9.06);
– udział zespołu w VII Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych - Koszalin’88 (23-26.06);

    1989

– prezentacja kolęd w Muzeum Etnograficznym w Toruniu (08.01);
– zespół otrzymuje nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla Kultury Ludowej” (Warszawa, 5.07);

  medal_kolberga89.jpg (94521 bytes)

Dyplom i medal nagrody im. Oskara Kolberga

– pierwszy wyjazd zespołu z koncertami na Litwę, koncert w Wilnie, Mariampolu, Kazło Rudzie, w skansenie w Rumszyszkach (13-17.09);
– udział zespołu w spotkaniu pt. „Wspólna pamięć Polski i Litwy” poświęconemu literaturze pogranicza (Białystok, 24.11);
– zespół otrzymuje specjalną nagrodę na Wojewódzkim Przeglądzie Kolędniczym w Węgorzewie;
– udział zespołu w II Diecezjalnym Przeglądzie Sakralnej Twórczości Amatorskiej – Prostki’ 89;
– udział w spotkaniach wigierskich „Kultura i Środowisko”; „Małe Pogranicze”– zespół otrzymuje dyplom za popularyzowanie pieśni ludowej wśród młodzieży na II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki i Pieśni Ludowych Młodych - Jasło’89;
– wyróżnienie na XXIII Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą;

    1990

– udział zespołu w koncercie „Wiosenna Szopka” w ramach spotkania Artyści Suwalszczyzny dla Rzeczpospolitej (Suwałki, 17.03)– zespół otrzymuje 
I nagrodę na XIV Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej 
w Gdańsku (3-4.08);
– udział zespołu w uroczystej mszy w Wojewódzkich Obchodach Święta Rolniczego (Studzieniczna 15.08)– udział zespołu w międzynarodowym spotkaniu pt. „Pamięć starowieku” organizowanym przez Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” (Sejny, 23.11);
– zespół otrzymuje apostolskie błogosławieństwo od Papieża Jana Pawła II;„Małe Pogranicze”– I nagroda na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie za przedstawienie obrzędu „Chodzenie z Ewangelią”, nagroda dla Józefa Murawskiego za scenariusz i reżyserię tego obrzędu (występ w Tarnogrodzie poprzedzony udziałem w Woj. Przeglądzie Twórczości Ludowej „Święta Wiosny” w Węgorzewie i XVII Sejmiku Wiejskich Zespołów w Stoczku Łukowskim);

    1991

– po raz drugi zespołowi została przyznana I nagroda na XXV Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ponadto zespół otrzymał nagrodę Fundacji Marii i Jerzego Kuncewiczów;
– uroczyste obchody X-lecia zespołu (Becejły, 14.07.);
– udział zespołu w międzynarodowym spotkaniu pt. „Pamięć starowieku” organizowanym przez Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” (Wigry, 22-28.04);
– prezentacja pieśni wielkopostnych w Muzeum Etnograficznym w Toruniu;
– prezentacja pieśni pogrzebowych podczas „Zaduszek” spotkania przygotowanego przez Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” 
w Sejnach;
-„Małe Pogranicze”– I nagroda na Woj. Przeglądzie Widowisk Kolędniczych 
w Węgorzewie za widowisko „Herody”;
– prezentacja obrzędu „Chodzenie z Ewangelią” w Muzeum Etnograficznym 
w Toruniu;
– nagroda na Woj. Przeglądzie Twórczości Ludowej w Suwałkach za prezentację tradycyjnego nabożeństwa majowego w rodzinie;

    1992

– udział zespołu w Festiwalu „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie zorganizowanym przez Związek Polaków;
– udział zespołu w Festiwalu Kapel i Pieśni Ludowej „Skambla, skambla kanklai” (Wilno, 27-31.05);
– udział zespołu w Festynie Zespołów Ludowych rejonu Mariampolskiego 
w Kalwarii na Litwie;
– udział zespołu w I Swobodnych Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Dobrym Mieście (28-30.08);
– pielgrzymka zespołu do Niepokalanowa, Lichenia, Częstochowy, Oświęcimia, Wadowic i Warszawy (6-9.10)– udział zespołu w sympozjum teatralno-muzycznym zorganizowanym przez Teatr Wiejski „Węgajty” (Węgajty, 7-8.11);
– II nagroda na IX ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego 
w Rzeszowie;
– udział zespołu w spotkaniu wigilijnym zespołów ludowych z całego województwa na Wigrach;„Małe Pogranicze”– prezentacja obrzędów wielkopostnych dla społeczności polskiej na Litwie w Trokach, Niemenczynie, Radominie, Połukiniach;

    1993

– udział zespołu w Festiwalu Muzyki Dawnej w Starym Sączu;
– udział zespołu w Suwalskim Jarmarku Folkloru w Węgorzewie;
– udział zespołu w spotkaniu wigilijnym zespołów ludowych z całego województwa na Wigrach;

    1994

– koncerty zespołu we Francji i Belgii;
– udział zespołu w Dniach Kultury Polskiej w Czerniachowsku i Kalingradzie;
– nagroda dla kapeli „Pogranicza” (Piotr Krakowski, Leon Racis) na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą;

bukowina1994.jpg (53910 bytes)

XXII Góralski Karnawał Bukowina Tatrzańska Nagroda Specjalna 1994r

    1995

– udział zespołu w międzynarodowym Festiwalu w Kłajpedzie (Litwa)– wspólnie z „Małym Pograniczem” zespół otrzymuje nagrodę Grand Prix „Taneczny Krąg” na XI Festiwalu Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie; „Małe Pogranicze”– I nagroda na I Przeglądzie Działalności Artystycznej Młodzieży Wiejskiej 
z miejscowości przygranicznych w Radyminie;

koszalin1995.jpg (165227 bytes)

– Ogólnopolski Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego -I nagroda w kat. zespołów młodzieżowych i I nagroda w kat. kapel ZŁOTY BŁYSK LATARNI MORSKIEJ- Koszalin’95;
  
dyplom1_1995.jpg (58705
                    bytes) dyplom2_1995.jpg (54996
                    bytes) dyplom3_1995.jpg (73495
                    bytes)
XI Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego Rzeszów 1995r
rzeszow1995.jpg (229865
                    bytes)

Nagroda Główna - "Taneczny Krąg"

    1996

- udział w zabawie tanecznej w ramach Sceny Korzenie w Klubie Remont (Warszawa, 30.01);
- koncert pieśni wielkopostnych w ramach Festiwalu "Pozwól mi twe męki śpiewać" w kościele Najśw. Zbawiciela w Warszawie (24.03);
- udział zespołu w koncercie Laureatów na XXX Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą;
– wyjazd z zespołu do Estonii (11-14.07);
– II nagroda za widowisko „Król Herod” oraz wyróżnienia w parach tanecznych i dla całego zespołu tanecznego podczas Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej;
– obchody XV-lecia zespołu (Becejły, 21.07) - zespół otrzymuje Dyplom od Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury oraz nagrodę zespołową za kultywowanie autentycznej kultury polskich rejonów przygranicznych przyznaną przez Departamentu Upowszechniania Kultury MKiSz oraz redakcji „Gazety Rolniczej” ;
– udział zespołu w XX Festiwalu Folkloru Ludów Północy (Gdańsk,10.08);
– wyjazd zespołu na Łotwę, występy w Daugavpils (Dyneburgu) dla społeczności polskiej i na Litwę, koncert w Suderowie;

    1997

- udział zespołu w koncercie kolęd i pastorałek w studiu radiowym im. Lutosławskiego w Warszawie (Warszawa, 5.01);
- koncert zespołu podczas XIII Festynu „Kaziuki – Wilniuki” w Lidzbarku Warmińskim (2.03);
- koncert pieśni wielkopostnych w ramach Festiwalu "Pozwól mi twe męki śpiewać" w kościele św. Krzyża w Warszawie (15.03);
- powstanie filmu pt. „Pieśń Wielkopostna” - 25min. film dokumentalny 
dla TVP2 w reż. Aleksandry Domańskiej ;
- koncert zespołu z pieśniami wielkopostnymi w Kościele Św. Krzyża 
w Warszawie(15.03);
- warsztaty tańca i zabawa w Domu Tańca w Warszawie (8. 05);
- wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych "Martynas 97" w Vysaginas k.Ignalina na Litwie;
- "Pogranicze" reprezentuje Polskę na VIII Festiwalu Muzyki Dawnej 
w Jarosławiu;
- wyjazd z występami na Łotwę – do Daugavpils (Dyneburga) i Kraslavia (Krasława);

    1998

- nagroda za prezentację „Godzinki o męce pańskiej” na Przeglądzie Widowisk Obrzędowych z okresu wiosennego w Węgorzewie;
- II nagroda na XXXII Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą;
- wyjazd na Litwę, koncert w Paluknys (Połukiniach);

    1999

 - powstał 15 minutowy film „Józef z Pogranicza” z cyklu portret twórcy 
dla TVP;
- półtora godzinny występ zespołu z pieśniami i tańcami w Filharmonii Narodowej w Warszawie w cyku Czwartkowe Spotkania Muzyczne (Warszawa, 6.05);
- 9 czerwca kameralny występ zespołu przed papieżem Janem Pawłem II 
w czasie Jego pobytu w b. klasztorze kamedułów na Wigrach - Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury;

blogoslawienstwo1999.jpg (80793
                bytes)

Błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II

- 1999/2000 - wydanie płyty "Jest drabina do nieba - pieśni nabożne na Wielki Post", pierwszej w Polsce płyty z ludowymi pieśniami religijnymi - (wydawnictwo In Crudo - Stowarzyszenia Dom Tańca); na płycie znalazły sie następujące pieśni w wykonaniu zespołu Pogranicze: "Któż opłakać godnie może", "Nowa tragedie widzę z Kalwaria", "Gdy ja sobie uwazuje mój Jezu"; płyta otrzymała Nagrodę Główną Festiwalu Mediów Katolickich Niepokalanów 2000;

okładka płyty

    2000

- udział w koncercie milenijnym – Dwa tysiące wykonawców z okazji Dwutysiąclecia – na Placu Defilad w Warszawie organizowanym przez Zarząd Główny Związku OSP RP;
- występy dla uczestników Ogólnopolskiego Spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Suwałkach;
- udział w Dorocznym Spotkaniu Środowisk Twórczych – Wigry i Maćkowa Ruda;

    2001

- jubileusz XX-lecia zespołu obchodzony jako międzynarodowy festiwal folkloru udział wzięło wiele zespołów ludowych z Polski i krajów sąsiednich – lipiec, Becejły;
- prowadzenie warsztatów tanecznych i udział zespołu w II Taborze Domu Tańca w Chlewiskach;
- nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Animator kultury 2001 dla Józefa Murawskiego;

 

    2002

plakat2002.jpg (90038 bytes)    bukowina2002.jpg (50698 bytes)

- prezentacja „Herodów” jubileuszowym XXX Góralskim Karnawale (Bukowina Tatrzańska, 30.01 – 3.02);

    muszelka_wigier2002.jpg (53756
                bytes)

- zajęcie III miejsca i zdobycie brązowej „Muszelki Wigier” 
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca (Suwałki, 13.04)

wegorzewo2002.jpg (60312 bytes)

- zespół otrzymuje nagrodę Złotego Jelonka na XXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru (Węgorzewo, 3-4. 08);
- udział zespołu w Europejskim Festiwalu Folklorystycznym w Rudolfstad (Niemcy);

    2003

- koncert pieśni wielkopostnych w ramach Festiwalu "Jest drabina do nieba" 
w  pokamedulskim kościele w Lasku Bielańskim (Warszawa, 16.03); 
- udział zespołu w Międzynarodowym Festiwalu Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska 2003” (Suwałki 2-3.05);
- udział zespołu w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Strażackiej (Ciechocinek, czerwiec);
- udział w II Taborze Domu Tańca w Chlewiskach (Radomskie) - prowadzenie warsztatów tańca, udział w zabawach , udział w koncercie pieśni religijnych 
w koncercie w Chlewiskach (3-10.08);
- organizacja i udział zespołu w Regionalnych Spotkaniach Zespołów Scenicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (Becejły, 24. 08);
- udział zespołu w Dożynkach Prezydenckich w Spale;

    2004

krynica2004.jpg (68405 bytes)

- nagroda za najlepsze widowisko sceniczne na XIII Ogólnopolskim Spotkaniu; Zespołów Scenicznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Krynicy Zdroju (3.07);
- zorganizowanie „Biesiady na Pograniczu – Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Ludowych” (Becejły, 11.07); 
- wyjazd na Litwę z koncertem (Sangruda, 22.08);
- wyjazd do Rosji koncert w Czerniachowsku (gubernia Kaliningradzka 3.10);

    2005

-prowadzenie warsztatów tanecznych dla zespołów na Wileńszczyźnie;
- wyjazd na Łotwę do Rygi i Jelgawy na spotkanie z kulturą mniejszości narodowościowych pod nazwą „Wielkanoc – polskie zwyczaje i tradycje”;

wegorzewo2005.jpg (62649 bytes)

- udział w Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie – Zespół został uhonorowany nagrodą „Złoty Jelonek”;

zbojna2005.jpg (51177 bytes)

- udział w regionalnym spotkaniu zespołów artystycznych OSP Zbójna 2005 – Kurpie;
- występy podczas spotkania pod nazwą „Dni Kultury Polskiej” 
w Czerniachowsku w Obwodzie Kaliningradzkim w Rosji;
- koncert kolęd i pastorałek na „Bożonarodzeniowym Spotkaniu Polonijnym” 
w Kaliningradzie w Rosji;

    2006

wrocław_2006.JPG (102495 bytes)

- zespół zaśpiewał pieśni wielkopostne w kościele oo. Dominikanów we Wrocławiu oraz poprowadził warsztaty śpiewu (Wrocław 24-25.03);
- śpiewanie pieśni wielkopostnych w czasie dramatu Ludus Passionis przedstawianego przez Scholę Teatru Węgajty (Lidzbark Warmiński, 7.04)

mkidn2006.jpg
                (1116277 bytes)  mkidn2006s.jpg (1686737 bytes)

- Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Józefa Murawskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie Kultury - na Zamku Królewskim w Warszawie - wręcza Minister Kazimierz Michał Ujazdowski;

sokolow2006.jpg (57886 bytes)

- nagroda w kategorii zespołów autentycznych podczas V Europejskich Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych „Bug, Dunaj łączą Narody” 
w Sokołowie Podlaskim (2-4.06);

baszta_kazimierz 2006.jpg (78537
                bytes)  kazimierz2006.jpg (86057 bytes)

- zespół otrzymuje Nagrodę Główną "Basztę" w kategorii zespołów śpiewaczych  na jubileuszowym XL Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą oraz Józef Murawski zostaje uhonorowany medalem za szlachetną , pełną pasji i poświęcenia pracę, dzięki której trwają Kazimierskie spotkania z autentycznym dziedzictwem kultury ludowej - z okazji czterdziestolecia Ogólnopolskiego Festiwalu.

 lipiec2006.jpg (61268 bytes) lublin2006.jpg (41695 bytes)

    2007

- zespół występuje w widowisku pasyjnym "Gorzkie żale" przygotowanym 
dla uczczenia rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II oraz z okazji 300-lecia wydania drukiem nabożeństwa wielkopostnego (Warszawa, 2 kwietnia);

dyplom07.jpg
                (672673 bytes)

- udział w III Ogólnokrajowym Festiwalu Rodzin Twórczych "Radość życia" 
w Słonimiu na Białorusi.

dyplom08.jpg
                (63091 bytes)  ciechocinek08.jpg (70211 bytes)

- zespół otrzymał I nagrodę na X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Strażackiej w Ciechocinku (22-24 czerwca).

dyplom.jpg (65470
                bytes)  nagroda_za_udzial_w_festiwalu.jpg
                (99074 bytes)

- udział w 13 Kaliningradzkim Obwodowym Jarmarku Twórczości Ludowej "Bursztynowa Jesień" (15-16 września 2007)

- W dniu 22 listopada 2007 r. zespół folklorystyczny ,,Pogranicze” z Szypliszk otrzymał kolejną Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w uznaniu nieocenionych zasług wszystkich członków zespołu dla kultury polskiej. Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi dla promocji polskiej kultury ludowej i kultywowania tradycji swego regionu otrzymali także następujący członkowie Zespołu: Józef Murawski - kierownik zespołu, Józef Luty - kierownik kapeli i Aniela Murawska - solistka. Z okazji przyznania Zespołowi nagrody Ministra wszyscy członkowie zespołu otrzymali listy gratulacyjne i najlepsze życzenia od Jarosława Zielińskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Sekretarza Stanu w MSWiA. Gratulacje i wyrazy uznania Zespołowi złożył Wójt Gminy Szypliszki Mariusz Grygieńć i Przewodniczący Rady Gminy Szypliszki Stanisław Gibowicz.

    2008
Podranicze
                w Wrocławiu 2008
- zespół zaśpiewał pieśni wielkopostne w kościele pw. św. Augustyna Braci 
  Mniejszych Kapucynów: Koncert tradycyjnych pieśni wielkopostnych pod 
  nazwą "Gdy ja sobie uważuje" we Wrocławiu. (2.03)
 
- udział w XV Ogólnopolskim Spotkaniu Zespołów Artystycznych OSP w 
  Polanicy-Zdrój  (dolnośląskie), (13-15.06)

Pogranicze w Krakowie 2008
- Strażacy w 90-rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, Kraków, (6.09)
- udział w Jubileuszu 30-lecia SO STL(Stowarzyszenie Twórców Ludowych),  
   Lipsk (28 września)

Pogranicze w Hanoverze 2008
- udział zespołu w: Musikparade - międzynarodowy Festiwal w Hannoverze 
  (Niemcy) 9-12 października

Kaliningrad 2008
- Festiwal Tańca Regionu Morza Bałtyckiego w Kaliningradzie,(23-24.11)

    2009

- udział w III Festiwalu kolęd i pastorałek w Krasławie (Łotwa), (17-19.01)

Kowale Oleckie-Dyplom
- zajęcie I Miejsca w konkursie Muzyki i pieśni ludowych "To w mej duszy
   gra".  Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie.
(Kowale Oleckie) - 14.06

- udział w XIII Ogólnopolskie Spotkanie Zespołów Artystycznych
Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Źródło 2009"
Dobrodzień (19-21 czerwca)

- ordanizowanie oraz udzaił w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Ludowych "Spotkania na pograniczu"  w Becejłach (5 lipca)

XXXII Międzynarodowy
                       Jarmark Folkloru w
                       Węgorzewie
                       2009-Pogranicze
- udział w XXXII Międzynarodowym Jarmarku Folkloru - Węgorzewo (31.07)

- udział w "I Światowy Zjazd Wilniuków" w Wilnie (Litwa) - (15-16 sierpnia)

- udział w festiwalu "Dni Czerniachowska" - (obwód Kaliningradzki)
(5-6 września)

16 Ogólnopolski
                         konkurs kronik OSP w
                         Augustowie
- udział w 16 Ogólnopolskim konkursie kronik OSP w Augustowie-(20 września)

Festiwal
                           Zespołów
                           Folklorystycznych
                           -Białostockie
                           Muzeum Wsi
- udział w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych -Białostockie Muzeum Wsi
(27 września)

- organizacja oraz udział w Pieśniach pogrzebowych "Spotkania na Pograniczu"
w Becejłach, kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
(8 listopada)

- udział w XVIII Wigilii Chłopskiej w Suwałkach - (19 grudnia)

    2010

- udział zespołu w Międzynarodowym Festiwalu „ Gorzkie Żale” w kościele św. Krzyża w Warszawie. - (18 marca)

- Występ zespołu na wiosennym święcie p.n. „ Kwitnącym lipom” w miejscowości Buda rejon Kazłu Ruda na Litwie. - (4 lipca)

-     "Powitanie lata"- Becejły,  festyn organizowany przez Gminę Szypliszki, 
    Świetlicę Gminną i zespół „Pogranicze” w ramach projektu „Kulturalne ABC” 
                     współfinansowany z Funduszy Europejskich. - (10 lipca)

-    Udział zespołu w koncercie patriotycznym organizowanym  przez Zarząd 
     Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w czasie obchodów 600 
                    rocznicy Bitwy pod Grunwaldem w Grunwaldzie. - (17 lipca)

-     udział w Jubileuszu 75-lecia działalności zespołu folklorystycznego
„Carniacy” z Czernej (Kurpie). - (22 sierpnia)

-      "Pożegnanie lata" drugi festyn w ramach projektu „Kulturalne ABC”     
     współfinansowany z Funduszy Europejskich organizowany przez  Gminę 
  Szypliszki, Świetlicę Gminną i zespół „Pogranicze” w Becejłach.- (29 sierpnia)

-     Występ zespołu na święcie  powiatu i miasta  Cerniachowska (Rosja).
                                               (4-5 września)

-     udział w festynie p.n. „Przestrzenie wieczoru” w Kazłu Rudzie (Litwa). 
(10 września)

   -      udział zespołu w Konferencji Naukowej p.n. „Kultura w   działalności  OSP – tradycja i współczesność” w Sejmie RP. - (27 września)

-      Organizacja i udział w II Spotkaniu na Pograniczu – międzynarodowym  koncercie tradycyjnych pieśni pogrzebowych, które odbyły się w kościele parafialnym  w Becejłach. - (7 listopada)

  -  Uczestnictwo zespołu w XIX Wigilii Chłopskiej w Suwałkach. - (18 grudnia)

pogranicze    2011                                                                                                  

   -  "Kaziuki Wilńskie"  w Bielańskim Ośrodku Kultury w Warszawie  (5 marca)

- Dni Poloneza w Słonimiu - Białoruś (21-22 maja)                                       

    - Spotkanie zespołu  z  fotografem  papieskim  Arturem  Mari - (15 czerwca)

- Jubileusz  30-lecia   Zespołu  "Pogranicze" z Szypliszk   w Becejłach            
      (10 lipca)
- XXXIV Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie  (5 sierpnia)      
- Dożynki Parafialno-Gminne w Becejłach    (28 sierpnia)                                
                            
-   Koncert Pogranicza wraz z suwalskim chórem  Viva  Musica, Anglia-White Eagle 211 Balham High Road Klub Orła Białego (Londyn 22 października)

 - Zespół "Pogranicze" podczas międzynarodowego spotkania  w Kiejdanach
                         na Litwie (12 listopada)            

    - "Wigilia Narodów 2011" Grudniowe spotkanie mniejszości narodowych i grup
   folklorystycznych Podlasia-Goniądz (11 grudnia) 

pogranicze   2012

- Uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy pomordowania ludności   
   polskiej przez Niemców w Święcianach i okolicy ( Wileńszczyzna) -
                                                     (20 maja)

-  XVII Ogólnopolskie Spotkania  Zespołów Artystycznych Ochotniczych   
   Straży Pożarnych w Wiśle - (22-24 czerwca)
Pogranicze w Wiśle

-  Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Parbek Laivelis” w 
   Kłajpedzie na Litwie (12-15 lipca)
Pogranicze w Kłajpedzie

– Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie  (3-5 sierpnia)

– Występ zespołu dla uczestników światowego zjazdu najlepszych szefów 
   kuchni w ramach 4 edycji Cook it Raw w Jacznie (27 sierpnia)

- Spotkanie na Pograniczu – Pieśni Pogrzebowe w Kulturze Ludowej w 
   Turgielach - (Litwa  4 listopada)
Pogranicze w TurgielachPogranicze w Turgielach

- Jubileusz 45-lecia działalności reprezentacyjnego zespołu pieśni i tańca 
  „Rosijana” z Czerniachowska - (Rosja 8 grudnia)

pogranicze  2013

- Udział w Koncercie Galowym Wielkiej Parady 500-lecia Województwa
   Podlaskiego w Białymstoku  (26 kwietnia)

- Międzynarodowy Festiwal Kultury Tradycyjnej w Lipiecku k\ Woronża  
   (Rosja) 28.05-02.06

- Festyn w Becejłach   (14 lipca)

- XVIII Regionalne Spotkanie Zespołów Artystycznych OSP w Wilczynie 
   k/Konina (28 lipca)

- Koncert "Kultura łączy narody" w ramach "XV Letniej Akademii Wiedzy o   
  Tatarach Polskich" w Sokółce (10 sierpnia)

- Festiwal w ramach projektu "Podwyższenie atrakcyjności trans-granicznego 
   regionu przez łączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalności 
   turustycznej - PODRÓŻ DO ETNOBAJKI " w Gudzewiczach i Grodnie 
  (Białoruś 16-18 sierpnia)

- Dla kronikarzy OSP z całej Polski uczestniczących w szkoleniu- Przewięź k/ 
  Augustowa - (21 sierpnia)

- Dożynki Parafialno-Gminne w Becejłach - (25 sierpnia)

- XXI Europejskie Dni Dziedzictwa, IX Jarmark Piaseczyński - spotkanie
   regionów - Suwalszczyzna w Piasecznie - (8 września)

- Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach
(10 października)

- "XXII Wigilia Chłopska" - zespołów ludowych działających na terenie
   powiatu suwalskiego w Suwałkach - (21 grudnia)


pogranicze   2014
Zespół Pogranicze 2014
- udział zespołu „Pogranicze” w Powiatowych Spotkaniach Zespołów Ludowych
   Suwalszczyzny p.n. „Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej” w Przerośli.
 (06. 04)
- zespół uczestniczył w obchodach jubileuszowych XV-lecie działalności 
   artystycznej zespołu „Jaćwież” w Jeleniewie. (11. 05)

Zespół Pogranicze 2014 Józef
                             Murawski
- kierownik zespołu Józef Murawski na Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia 
  Twórców Ludowych w Lublinie został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
 (28. 05.)

Zespół Pogranicze 2014 Wisła
- XVIII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych
    Straży Pożarnych - (30.05-01.06 Wisła)

Zespół Pogranicze 2014 Kazimierz
                             Dolny Zespół
                             Pogranicze
                             2014 Kazimierz
                             Dolny Zespół
                             Pogranicze
                             2014 Kazimierz
                             Dolny
- udział zespołu w koncercie pn. „Scena Mistrzów” w ramach obchodów Roku
  Kolbergowskiego w trakcie 48 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków
  Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. (28-29. 06)

- Festyn w Becejłach – impreza masowa. (06. 07)

Zespół
                             Pogranicze
                             2014

- udział w koncercie jubileuszowym 40-lecia pracy twórczej zespołu    
  folklorystycznego „Prząśniczki” w Kowalach Oleckich. (02. 08)

- udział zespołu w realizacji dokumentacji filmowej o tradycjach żniwnych w
  ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Ludowych Zespołów Tanecznych
  ŹRÓDLISKA w Chodorkach i Dowspudzie. (07. 08)


występ dla kierowników zespołów artystycznych OSP (uczestników kursu
  w  Przewięzi) w Becejłach. (21. 08)


Festyn w Kaletniku. (23. 08)
Zespół Pogranicze 2014
- Dożynki Parafialno-Gminne w Becejłach - (24 sierpnia)

Zespół Pogranicze 2014
- udział w festiwalu tradycyjnych pieśni ludowych „Powrót do źródeł” w
  Pogorzałkach gmina Dobrzyniewo Duże. Zespół został uhonorowany nagrodą 
  im. Antoniego Szałkowskiego w kategorii - Zespół Ludowy 2014 roku. (18. 10)
 
- udział w koncercie który odbył się w Domie Kultury w Stradunach z okazji
  25-lecia działalności zespołu „Zielona Dąbrowa” z Nowej Wsi Ełckiej i
  20-lecia działalności zespołu „Stradunianki” ze Stradun. (25. 10)


Zespół Pogranicze 2014
- zespół „Pogranicze” i Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica” w kościele
  parafialnym w Becejłach wykonali koncert pieśni pogrzebowych. Odbyła się
  również promocja nagranej przez zespół i chór płyty CD z pieśniami
  pogrzebowymi Suwalszczyzny pn. „Requiem eaternam”. (02. 11)


Zespół Pogranicze 2014
- zespół występował w Jełgawie na Łotwie z okazji Dni Kultury Polskiej,
  Jubileuszu 25-lecia działalności Jełgawskiego Oddziału Związku Polaków i
  Święta Odzyskania Niepodległości Polski. (07-09. 11)


zespół „Pogranicze” i Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica” wykonali
  koncert pieśni pogrzebowych Suwalszczyzny w kościele p.w. Piotra i Pawła w
  Suwałkach. (14. 11)


Zespół Pogranicze 2014
okolicznościowy koncert z okazji 25-letniej współpracy między
  etnograficznym zespołem „Suduonia” i zespołem „Pogranicze” w Kazlu Rudzie
  na Litwie. (22. 11)


- udział w obchodach jubileuszowych 35-lecia działalności kapeli „Giegużo
  Żedai” w Kalwarii na Litwie. (29. 11)


Zespół Pogranicze 2014
- XXIII Wigilia Chłopska w Suwałkach – zespół przedstawił obrzęd „Chodzenie
  z gwiazdą”. (20. 12)


Sukcesy
                             Pogranicza
                             2015 2015


- XXX Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ Atataria lamzdżai”  w Kownie. Litwa.    (23.05)
Pogranicze 2015
-  „Noc Świętojańska nad Bludzianką”  - piknik w Kiepojciach k/ Dubeninek. (20.06)

- „Antanavas świętuje 255 lat” – festyn w Antanawas  na Litwie. (04.07)

Pogranicze 2015
- XIX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży 
   Pożarnych w Becejłach. (12.07)

Pogranicze 2015
- Jubileusz XXV-lat działalności zespołu folklorystycznego „Zorniczeńka” z 
   Wysokiego. (19.07)

Pogranicze w Węgorzewie 2015
- XXXVIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie. (02.08)

- Występ dla kapelmistrzów orkiestr dętych OSP biorących udział w szkoleniu
   Przewięź  k/ Augustowa. (20.08)


- Dożynki Parafialno-Gminne w Becejłach. (30.08)

Pogranicze w Raczkach 2015
- „Tobie Ojczyzno” – koncert pieśni patriotycznych  w Raczkach. (11.11)

-„ Wigilia Chłopska”  – organizowana przez Starostwo Powiatu Suwałki. (19.12)

Sukcesy
                             Pogranicza
                             2015 2016

- XIV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w Jaswojniach i Kiejdanach.
     (Litwa) (4.06)

IX Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP
     w Krynicy- Zdroju (17-19.06)

-
  Jubileusz 35-lecia  działalności zespołu  POGRANICZE w Becejłach (10.07)
Jubileusz 35
                             lecia
                             Pogranicza 10
                             lipca 2016
IX Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych w miejscowości
   Indra pow. Krasława (Łotwa 22-24.07)
 
- Turniej Muzyków Prawdziwych Filharmonia Szczecin zespół zdobywa
   I Miejsce w kategorii zespoły śpiewacze  (1-4.09)
Turniej Muzyków Prawdziwych
                             Filharmonia
                             Szczecin
                             zespół zdobywa
                             I Miejsce w
                             kategorii
                             zespoły
                             śpiewacze
- Koncert zespołu Pogranicze "Muzyczna scena tradycji" w Studio im. 
  Władysława Szpilmana w Polskim Radiu. Koncert  transmitowany przez II
  program Polskiego Radia oraz przez internet na stronie: 
  dwojka.polskieradio.pl (4.12)           zobacz więcej

Sukcesy
                             Pogranicza
                             2015 2017

- XXIII Festiwal Muzyki Jednogłosowej Bazylika Katedralna w Płocku
  (31.03 - 2.04)
XXIII Festiwal Muzyki
                             Jednogłosowej
                             w Płocku
- "Znad Issy" XV Festyn Kultury Polskiej w Kiejdanach na Litwie (3-4.06)

-
XX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży 
  Pożarnych
(2.07)
XX Regionalne Spotkania Zespołów
                             Artystycznych
                             Ochotniczych
                             Straży
                             Pożarnych
                             (2.07)

- III Turniej Muzyków Prawdziwych, Filharmonia Szczecin (31.08-3.09)

III Turniej Muzyków Prawdziwych 31
                             sierpnia-3
                             września 2017
                             Filharmonia
                             Szczecin
- Obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski w Warszawie
  (10.09)
Obchody setnej rocznicy Odzyskania
                             Niepodległości
                             Polski w
                             Warszawie 10
                             września 2017 Obchody setnej rocznicy Odzyskania
                             Niepodległości
                             Polski w
                             Warszawie 10
                             września 2017
- Udział w jubileuszu Zespołu Rossijana w Czerniachowsku (Rosja) (4.11)

-
"Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych" w Rutce Tartak (18.11)

"Przygraniczna Parada Piosenek
                             Patriotycznych"                             18 listopada
                             2017 Rutka
                             Tartak

- XXVI Wigilia Chłopska 2017 w Suwałkach (16.12)

XXVI Wigilia Chłopska 2017 Suwałki
                             16 grudnia
                             2017

sukcesy
                             2018 2018

-
XVI Spotkania Zespołów Śpiewających Pieśni Wielkopostne pn. „Pieśń  
    Wielkopostna w Tradycji Ludowej Suwalszczyzny” w  Kaletniku (18.03)

 XVI
                             Spotkania
                             Zespołów
                             Śpiewających
                             Pieśni
                             Wielkopostne
                             pn. „Pieśń
                             Wielkopostna w
                             Tradycji
                             Ludowej
                             Suwalszczyzny”
                             w Kaletniku
- XV Powiatowe Spotkania Zespołów Ludowych Suwalszczyzny Śpiewających 
   Majowe Pieśni Religijne „Chwalcie łąki umajone” w  Rakówku gm.
   Przerośl (27.05)
XV
                             Powiatowe
                             Spotkania
                             Zespołów
                             Ludowych
                             Suwalszczyzny
                             Śpiewających
                             Majowe Pieśni
                             Religijne
                             „Chwalcie łąki
                             umajone” w
                             Rakówku gm.
                             Przerośl

- XXV Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w 
  Suwałkach – oprawa Mszy Świętej i koncert Pieśni Patriotycznych (17.06)

XXV
                             Regionalny
                             Przegląd
                             Orkiestr
                             Ochotniczych
                             Straży
                             Pożarnych w
                             Suwałkach –
                             oprawa Mszy
                             Świętej i
                             koncert Pieśni
Patriotycznych

- „Noc świętojańska w Turtulu” – koncert pieśni z pogranicza polsko-
   litewskiego  wykonany przez zespoły „Pogranicze” i „Sudonia” z Kazlu Rudy   
   (22.06)

- III Festiwal  Tradycji Ludowych „U zbiegu rzek” w Stężycy
  woj. lubelskie. W konkursie Pieśni Rekruckich -  nagroda główna   
  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (6-8.07)

III
                             Festiwal
                             Tradycji
                             Ludowych „U
                             zbiegu rzek” w
                             Stężycy woj.
                             lubelskie. W
                             konkursie
                             Pieśni
                             Rekruckich -
                             nagroda główna
                             Ministra
                             Kultury i
                             Dziedzictwa
                             Narodowego III Festiwal Tradycji Ludowych „U
                             zbiegu rzek” w
                             Stężycy woj.
                             lubelskie. W
                             konkursie
                             Pieśni
                             Rekruckich -
                             nagroda główna
                             Ministra
                             Kultury i
                             Dziedzictwa
                             Narodowego

- Polsko – Litewski Piknik Niepodległościowy w Sejnach (15.07)

- XIX Suwalski Jarmark Folkloru. Przegląd  zespołów, śpiewaków i
  muzykantów z Suwalszczyzny w celu wytypowania najlepszych wykonawców 
  na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza   
  Dolnego nad Wisłą w 2019 r. Zostali wytypowani z zespołu „Pogranicze”:  
  Grupa śpiewacza -  mężczyźni, członkini zespołu Urszula Andruszkiewicz   
  jako  solistka i harmonista Józef Luty (28-29.07)

XIX
                             Suwalski
                             Jarmark
                             Folkloru 2018 XIX
                             Suwalski
                             Jarmark
                             Folkloru 2018

- Jubileusz 40-lecia  Suwalskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
  Ludowych, oraz 45-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk” w Lipsku (12.08)

Jubileusz
                             40-lecia
                             Suwalskiego
                             Oddziału
                             Stowarzyszenia
                             Twórców
                             Ludowych, oraz
                             45-lecia
                             Zespołu
                             Regionalnego
                             „Lipsk” w
                             Lipsku


- Oprawa Mszy Św. odpustowej - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w
   Wigrach (15.08)
Oprawa
                             Mszy Św.
                             odpustowej -
                             Wniebowzięcie
                             Najświętszej
                             Maryi Panny w
                             Wigrach

- XX  Krajowy Festiwal Zespołów Ludowych OSP -  Bielsk Podlaski (18-19.08)

XX
                             Krajowy
                             Festiwal
                             Zespołów
                             Ludowych OSP -
                             Bielsk
                             Podlaski

-
Konferencja Historyczna „Bohaterowie Suwalszczyzny 1918 – 1920” w 
  Wigrach. Koncert Pieśni Patriotycznych (25.08)

- Dożynki Parafialno-Gminne w Becejłach. Wystawa i konkurs wieńców
  dożynkowych, występy zespołów ludowych oraz cyrku z Czerniachowska
  (Rosja), zabawy, gry i atrakcje dla dzieci, wieczorem zabawa przy muzyce
  rozrywkowej (Impreza masowa) (26.08)

Dożynki
                             Parafialno-Gminne
                             w Becejłach.
                             Wystawa i
                             konkurs
                             wieńców
                             dożynkowych,
                             występy
                             zespołów
                             ludowych oraz
                             cyrku z
                             Czerniachowska
                             (Rosja),
                             zabawy, gry i
                             atrakcje dla
                             dzieci,
                             wieczorem
                             zabawa przy
                             muzyce
                             rozrywkowej
                             (Impreza
                             masowa)

- Dożynki Powiatowe w Dowspudzie (02.09)

Dożynki
                             Powiatowe w
                             Dowspudzie
                             2018

- Jubileusz 20-lecia działalności Kameralnego Chóru Mieszanego „Cantus”  w
  Połczynie Zdroju (14-16.09)

- Koncert p.t. „Pieśni z naszych stron”  w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
  (5.10)

- Jubileusz 50-lecia działalności Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 
  Trybunale Koronnym w Lublinie.  Na uroczystości solistka naszego zespołu
  Aniela Murawska została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, kierownik
  zostałem uhonorowany Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa
  Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej (17.10)

- Sesja filmowa TVP do audycji p.t. Szlakiem Kolberga” z udziałem Radzimira
  Dębskiego, Jacka Hałasa i Józefa Murawskiego oraz kilku śpiewaków z
  zespołu (29-30.10)

- Koncerty z okazji 100-ej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski i Litwy w
  Kiejdanach, Poniewieżu i Kownie organizowane przez Stowarzyszenie Polaków
  Kiejdan i Oddział Polaków Litwy „Lauda” (3-4.11)

Koncerty
                             z okazji
                             100-ej
                             rocznicy
                             odzyskania
                             Niepodległości
                             Polski i Litwy
                             w Kiejdanach,
                             Poniewieżu i
                             Kownie
                             organizowane
                             przez
                             Stowarzyszenie
                             Polaków
                             Kiejdan i
                             Oddział
                             Polaków Litwy
                             „Lauda” Koncerty
                             z okazji
                             100-ej
                             rocznicy
                             odzyskania
                             Niepodległości
                             Polski i Litwy
                             w Kiejdanach,
                             Poniewieżu i
                             Kownie
                             organizowane
                             przez
                             Stowarzyszenie
                             Polaków
                             Kiejdan i
                             Oddział
                             Polaków Litwy
                             „Lauda”

- Koncert  p.t. „Jesteśmy w domu” w Filharmonii Szczecin (6.11)

- Koncert Pieśni Patriotycznych na uroczystym uczniowskim apelu z okazji
  100-nej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę  w Szkole
  Podstawowej w Słobódce (9.11)


- Uroczysta Wieczornica  z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
  Niepodległości w Szkole Podstawowej w Kaletniku (9.11)

- Uroczyste obchody Święta Niepodległości w kościele parafialnym w
  Becejłach – Msza Święta i Patriotyczna Wieczornica „Ku Niepodległej”
  przygotowana przez zespół  „Pogranicze” i harcerzy  działających przy
  Szkole Podstawowej w Słobódce (11.11)

- Inauguracja obchodów setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski
  organizowanej przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych w
  Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie – oprawa  Mszy Św. pod
  przewodnictwem JE Kardynała Kazimierza Nycza oraz koncert Pieśni
  Patriotycznych wykonanych przez połączone chóry i zespoły (300 osób 
  śpiewających) oraz połączone orkiestry dęte (800 muzyków)   (18.11)

- XV Festiwal Tańca Tradycyjnego z obszaru Morza Bałtyckiego „Jantarny
  Chorowod” w Kaliningradzie – Rosja (24.11)

- „Festiwal  z Pogranicza Kultur” organizowanego przez Bemowskie Centrum
  Kultury w Warszawie (28.11)

- XXVII Wigilia Chłopska dla zespołów ludowych organizowana  przez
  Starostę Powiatu Suwalskiego (15.12)

XXVII
                             Wigilia
                             Chłopska dla
                             zespołów
                             ludowych
                             organizowana
                             przez Starostę
                             Powiatu
                             Suwalskiego