100 lecie
Parafii P.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Becejłach


31 sierpnia 2008

Mszę św. celebrował ks.biskup Jerzy Mazur
100 lecie parafii w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
Wójt gminy Szypliszki Mariusz Grygieńć wraz z małżonką witają ks.biskupa
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
Józef Murawski wraz z małżonką wręczają pamiątkowy obraz
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
100 lecie parafi w Becejłach
foto: Kamil Wasilewski