Grunwald w
           multimediach

Filmy
           Pogranicza


„ Festyn w Becejłach”  w ramach którego odbył się XIX Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych OSP
  Becejły - 11 lipca 2015


Reportaż: Jan Giełażys
Montaż: Karol Giełażys