Dożynki - Dowspuda 2005
- w byłym majątku hrabiów Paców w Dowspudzie k. Suwałk 
 
Pochód żniwiarzy do pałacu hrabiego Paca w Dowspudzie. Na głowie przodownicy wieniec dożynkowy z I poł. XIX w.
 
Przodownica po wręczeniu wieńca - tańczy taniec z hrabią Ludwikiem Michałem Pacem
(inscenizacja tradycji A.D. 1820)