Dożynki w Becejłach 2006
 
Zrealizowane w ramach projektu : "Spotkania na Pograniczu"
 
        
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu S±siedztwa Polska - Białoru¶ - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.