40 Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych
Kazimierz Dolny czerwiec 2006
"Baszta"- zdobyta