XVIII Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych

Rok twórczości Andrzeja Strumiłły

Wigry, 16 września 2017


XVIII
              Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych
              Rok twórczości Andrzeja Strumiłły Wigry, 16
              września 2017
XVIII
              Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych
              Rok twórczości Andrzeja Strumiłły Wigry, 16
              września 2017
XVIII Diecezjalne
              Spotkanie Środowisk Twórczych Rok twórczości
              Andrzeja Strumiłły Wigry, 16 września 2017
XVIII Diecezjalne
              Spotkanie Środowisk Twórczych Rok twórczości
              Andrzeja Strumiłły Wigry, 16 września 2017
XVIII
              Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych
              Rok twórczości Andrzeja Strumiłły Wigry, 16
              września 2017
 XVIII Diecezjalne Spotkanie
                  Środowisk Twórczych Rok twórczości
                  Andrzeja Strumiłły Wigry, 16
                  września 2017
XVIII Diecezjalne Spotkanie
                  Środowisk Twórczych Rok twórczości
                  Andrzeja Strumiłły Wigry, 16
                  września 2017
XVIII
              Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych
              Rok twórczości Andrzeja Strumiłły Wigry, 16
              września 2017
XVIII
              Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych
              Rok twórczości Andrzeja Strumiłły Wigry, 16
              września 2017
XVIII
              Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych
              Rok twórczości Andrzeja Strumiłły Wigry, 16
              września 2017

Występ zespołu Pogranicze
XVIII Diecezjalne
              Spotkanie Środowisk Twórczych Rok twórczości
              Andrzeja Strumiłły Wigry, 16 września 2017