III Turniej Muzyków Prawdziwych
31 sierpnia-3 września 2017

Filharmonia Szczecin


Pogranicze w
              Szczecinie 2017
Pogranicze w Szczecinie 2017

Pogranicze w Szczecinie 2017
Pogranicze w Szczecinie 2017

Turniej Muzyków Prawdziwych – koncert finałowy