"Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych"

18 listopada 2017
Rutka Tartak


ZdjÍcia: Foto ©Ryszard F. Dutkiewicz
"Przygraniczna Parada Piosenek
              Patriotycznych" 18 listopada 2017 Rutka
              Tartak
"Przygraniczna Parada Piosenek
              Patriotycznych" 18 listopada 2017 Rutka
              Tartak
"Przygraniczna Parada Piosenek
              Patriotycznych" 18 listopada 2017 Rutka
              Tartak
 "Przygraniczna Parada
                  Piosenek Patriotycznych" 18
                  listopada 2017 Rutka Tartak
"Przygraniczna Parada
                  Piosenek Patriotycznych" 18
                  listopada 2017 Rutka Tartak
"Przygraniczna Parada Piosenek
              Patriotycznych" 18 listopada 2017 Rutka
              Tartak
"Przygraniczna Parada Piosenek
              Patriotycznych" 18 listopada 2017 Rutka
              Tartak

ZdjÍcia: Foto ©Ryszard F. Dutkiewicz