XX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rajgród 2 lipca 2017


Pogranicze w
              Rajgrodzie 2017

Pogranicze w Rajgrodzie 2017
Pogranicze w Rajgrodzie 2017 
Pogranicze w Rajgrodzie 2017
Pogranicze w
              Rajgrodzie 2017
Pogranicze w
              Rajgrodzie 2017