XXX Międzynarodowy Festiwal Folkloru
„ Atataria lamzdżai” 
w Kownie - Litwa
23 maja 2015

XXX
              Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ Atataria
              lamzdżai” w Kownie. Litwa.
XXX
              Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ Atataria
              lamzdżai” w Kownie. Litwa.
XXX Międzynarodowy
              Festiwal Folkloru „ Atataria lamzdżai” w
              Kownie. Litwa.
Pogranicze razem z zespołem "Sudonia" z Kazło Rudy (Litwa)
XXX Międzynarodowy
              Festiwal Folkloru „ Atataria lamzdżai” w
              Kownie. Litwa.
XXX
              Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ Atataria
              lamzdżai” w Kownie. Litwa.
XXX Międzynarodowy
              Festiwal Folkloru „ Atataria lamzdżai” w
              Kownie. Litwa.
XXX Międzynarodowy
              Festiwal Folkloru „ Atataria lamzdżai” w
              Kownie. Litwa.
XXX
              Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ Atataria
              lamzdżai” w Kownie. Litwa.
Wystąpiły również inne zespoły z zagranicy
materiał: Ewa Kleszczewska