W Domie Kultury w Kazlu Rudzie (Litwa) odbył się  koncert  zaprzyjaźnionych zespołów Pogranicze i Sudonia  z okazji 25-lecia 
współpracy kulturalnej między Szypliszkami  i  Kazlo Rudą

22 listopad 2014 r.


25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25 lecie współpracy
              kulturalnej między Szypliszkami i Kazlo
              Rudą
25 lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25 lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25 lecie współpracy
              kulturalnej między Szypliszkami i Kazlo
              Rudą

Mariusz Grugieńć wójt gminy Szypliszki dziękuje za współpracę
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą

Józef Luty na akordeonie
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25 lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą
25
              lecie współpracy kulturalnej między
              Szypliszkami i Kazlo Rudą

fot. Flesz