XVIII Regionalne Spotkanie Zespołów Artystycznych OSP
w Wilczynie k/Konina

28 lipca 2013

Pogranicze w Wilczynie OSP- 28 lipca
              2013
Pogranicze w Wilczynie OSP- 28 lipca
              2013
Pogranicze w Wilczynie OSP-
              28 lipca 2013
Pogranicze w Wilczynie OSP- 28 lipca
              2013
Pogranicze w Wilczynie OSP- 28 lipca
              2013
Pogranicze w Wilczynie OSP- 28 lipca
              2013
Pogranicze w
              Wilczynie OSP- 28 lipca 2013
Pogranicze w Wilczynie OSP- 28 lipca
              2013
Pogranicze w Wilczynie OSP- 28 lipca
              2013
Pogranicze w Wilczynie OSP- 28 lipca
              2013
Występy innych zespołów
Pogranicze w
              Wilczynie OSP- 28 lipca 2013
XVIII Regionalne
              Spotkanie Zespołów Artystycznych OSP w
              Wilczynie k/Konina

fot.  Jan Kotnarowski i Kamil Wasilewski