Festiwal w ramach projektu "Podwyższenie atrakcyjności trans-granicznego regionu przez łączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalności turustycznej - PODRÓŻ DO ETNOBAJKI "
W Gudzewiczach i Grodnie (Białoruś)


16-18 sierpnia 2013

Pogranicze
               na Białorusi 2013
Pogranicze na Białorusi 2013
Pogranicze na Białorusi
              2013
Pogranicze na Białorusi 2013
Pogranicze na Białorusi 2013
Pogranicze na Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013
Pogranicze na Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013
Pogranicze na Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013
Pogranicze na Białorusi 2013
Pogranicze na Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013
Pogranicze na Białorusi 2013
Pogranicze na
              Białorusi 2013

fot. Pani  Kolter