Jubileusz 45-lecia działalności reprezentacyjnego
zespołu pieśni i tańca    „Rosijana” z Czerniachowska


Rosja - 8 grudnia 2012 r
Pogranicze w
              Czerniachowsku 2012
Pogranicze w
              Czerniachowsku 2012
Pogranicze w
              Czerniachowsku 2012
Pogranicze w
              Czerniachowsku 2012
Pogranicze w
              Czerniachowsku 2012
Pogranicze w Czerniachowsku 2012
Pogranicze w
              Czerniachowsku 2012
Pogranicze w Czerniachowsku 2012

Pogranicze w Czerniachowsku 2012

fot. Flesz