Zespół "Pogranicze" w Pokamedulskim Klasztorze
w Wigrach, spotyka się z
fotografem papieskim

Arturem Mari
fot. Flesz
Pogranicze z Arturem Mari

Pogranicze z Arturem Mari

Pogranicze z fotografem Arturo Mari

Pogranicze z fotografem Arturo Mari

Pogranicze z fotografem Arturo Mari

Pogranicze z fotografem Arturo Mari

Pogranicze z fotografem Arturo Mari

Pogranicze z fotografem Arturo Mari

Pogranicze z fotografem Arturo Mari

Pogranicze z fotografem Arturo Mari
Zespół za¶piewał te same piosenki co papieżowi Janowi Pawłowi II, pod czas pielgrzymki na Wigry
9 czerwca 1999
roku