13 Ogólnopolskie Spotkania zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych
"ŹRÓDŁO"

19-21 czerwca 2009r.

Pogranicze w Dobrodzieniu
Przed koncertem zespołów w domu spotkań TSKN, odbyło się  forum dyskusyjne na temat:"Historyczne i kulturowe uwarunkowania tożsamości narodowej" w krórym zespół brał udział
Pogranicze w Dobrodzieniu
Pogranicze w Dobrodzieniu
Wywiad kierownika zespołu Józefa Murawskiego do opolskiego Radia
Przygotowania kapeli przed koncertem
Pogranicze w Dobrodzieniu
Pogranicze w Dobrodzieniu
Pogranicze w Dobrodzieniu
Liska uczestników
Pogranicze w Dobrodzieniu
Występy wybranych zespołów
Pogranicze w Dobrodzieniu
Chór DOKiS z Dobrodzienia
Pogranicze w Dobrodzieniu
"Dropsy"
Pogranicze w Dobrodzieniu
Koncert Zespołu Pieśni Regionalnej
Pogranicze w Dobrodzieniu
Grupa wokalno-taneczna "Dialog" z Dylaków
Pogranicze w Dobrodzieniu
Grecka grupa wokalno-instrumentalna "Mythos"
Pogranicze w Dobrodzieniu
Reprezentacja artystyczna z Czartkowa (Ukraina)
Pogranicze w Dobrodzieniu
"Pogranicze" na scenie
Pogranicze w Dobrodzieniu
Pogranicze w Dobrodzieniu
tańce "Pogranicza"
Pogranicze w Dobrodzieniu
Po występie naszego zespołu rozpoczeły się wywiady
Pogranicze w Dobrodzieniu
Pograicze w Dobrodzieniu
Spotkanie z przyjacielem Józefem Brodą
Pograicze w Dobrodzieniu
Gościnny występ w pobliskich Staniszczach Małych
Pograicze w Dobrodzieniu
Pograicze w Dobrodzieniu
Pograicze w Dobrodzieniu
Pograicze w Dobrodzieniu
Pograicze w Dobrodzieniu
Pograicze w Dobrodzieniu
Pograicze w Dobrodzieniu
Pogranicze w Dobrodzieniu
foto: Kamil Wasilewski i Jan Kotnarowski