"Dni Czerniachowska"  
5 września 2009r.
(obwód Kaliningradzki)
Foto reportaż z wyjazdu do Czerniachowska.
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Przy pomniku Lenina stoją: kierownik kapeli  Józef  Luty  z  kierowcą  Janem  Kotnarowskim
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Józef Luty z wnukiem
Pogranicze w Czerniachowsku
Grupa taneczna
Pogranicze w Czerniachowsku
Zespół miejscowy
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Józef  Murawski z władzami Domu Kultury w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Władze z Gminy Suwałki
Pogranicze w Czerniachowsku
występ "Pogranicza" w Domu Kultury
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
Pogranicze w Czerniachowsku
foto: Kamil Wasilewski, Jan Kotnarowski