Strażacy w 90-rocznicę
Odzyskania Niepodległości Polski


  6 września 2008
Kraków
Pogranicze w Krakowie
(powiększ)
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Msza Św. w Bazylice Mariackiej
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
Pogranicze w Krakowie
foto: Kamil Wasilewski