"Musikparade"

Międzynarodowy Festiwal w Hannoverze (Niemcy)
9-12 października 2008r

     W dniach 9-12 października  w Hannoverze odbyła się 33 Muzyczna Parada Narodów. W tym roku impreza gościła 600 muzyków, tancerzy i śpiewaków z Ukrainy, Polski, Szwecji, Austrii, Holandii, oraz Niemiec.
       Organizatorem parady  było Towarzystwo Opieki nad Grobami Żołnierzy Poległych w Czasie II Wojny Światowej, zajmujące się poszukiwaniem zapomnianych mogił na terenie wszystkich państw Europy, gdzie toczyły się walki w czasie wojny.
Towarzystwo otacza opieką groby żołnierzy wszystkich narodowości.
       Opiekunem polskich orkiestr strażackich z ramienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na tegorocznej paradzie była Pani Leonarda Bogdan  Kierownik Działu Programowo – Szkoleniowego w Biurze ZG ZOSP RP.
        Do udziału w paradzie  zapraszane były najlepsze zespoły z Europy, dlatego udział w niej był wielkim wyróżnieniem .

Pogranicze w Hannoverze

Zobacz oficjalna stronę festiwalu

Panorama Hannoveru
Pogranicze w Hannoverze
Pogranicze w Hannoverze
Ratusz miasta
Pogranicze w Hannoverze
Zespół z dyrygentem Musikparady
Pogranicze w Hannoverze
Podczas zwiedzania Hannoveru
Pogranicze w Hannoverze
Pogranicze w Hannoverze
Spotkanie z Biskupem w Hildesheim
Pogranicze w Hannoverze
Pogranicze w Hannoverze
Pogranicze w Hannoverze
Pogranicze w Hannoverze
Występy na rynku w Hildesheim
Pogranicze w Hannoverze
Pogranicze w Hannoverze
Występy zespołów uczestniczących w festiwalu
Pogranicze w Hannoverze
Pogranicze w Hannoverze
Występ zespołu Pogranicze
Zespół podczas zakończenia wystepu
Zespół podczas zakończenia wystepu
Zespół podczas zakończenia wystepu
Zaspół wraz z orkiestrą dętą z Suchowoli miał zorganizowane stoisko, na którym znajdowały się nasze regionane przekąski.
Zespół podczas zakończenia wystepu
Zespół podczas zakończenia wystepu
Pogranicze w Hannoverze
Pogranicze w Hannoverze
Nasi kierowcy:(od lewej): Stanisław Gędzwiłł, Andrzej Wasilewski
Pogranicze w Hannoverze
(ściągnij zdjęcie)
Pogranicze w Hannoverze
foto: Kamil Wasilewski, Andrzej Wasilewski