Powiatowe Święto Plonów
"Z wizytą u Paca"


14 września 2008r.
Raczki-Dowspuda

Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie

PROTOKÓŁ (część)
z prac jury konkursowego
oceniającego wieńce dożynkowe i wiązanki żniwne
podczas dożynek powiatu suwalskiego
Dowspuda 14 września 2008r.

Jury w składzie:
-    Anastazja Sidor – etnograf, Puńsk;
-    Helena Kozłowska –etnograf, ROKiS w Suwałkach;
-    Mirosław Nalaskowski –folklorysta, ROKiS

W kategorii równianek:
-    I nagrodę za równiankę wykonaną przez twórców z Postawelka (gmina Szypliszki)
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie
Dzielenie się dożynkowym chlebem
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie
Józef Murawski z córką trzymającą oryginalny wieniec dożynkowy
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie-Piotr Rusinowski
Piotr Rusinowski został odznaczony medalem zasługi dla rolnictwa
Dożynki w Dowspudzie-Piotr Rusiowski
Dożynki w Dowspudzie
Pogranicze z wieńcem dożynkowym idzie z wizytą do Paca
Dożynki w Dowspudzie
Dożynki w Dowspudzie

    Jurorzy z satysfakcją dostrzegają, że wielu twórców wieńców dożynkowych  i równianek przedstawiło swe prace na dobrym poziomie wykonawczym oraz ze zrozumieniem dawnych symboli. Jurorów szczególnie cieszy pojawienie się (zaniechanych przed dziesiątkami lat) -dawnych wieńców i równianek. Te wieńce i równianki, o bogatej, dawnej symbolice, są znakiem odradzania się rozumienia pogłębionego sensu obrzędów żniwnych. Wykonane z dawnego zboża „chlebnego” –żyta, przywołują szczególny szacunek dla trudu i radości, jakie naszym dziadom przynosił czas żniw.
      Jury sugeruje, by w roku 2009 jeszcze szerzej rozreklamować konkursy żniwne we wszystkich gminach, sołectwach, szkołach i parafiach na terenie powiatu suwalskiego,  a także doprowadzić  do wznowienia  wyczerpanego nakładu broszury „Dożeli żytko aż do odłogu, czyli zwyczaje i obrzędy żniwne na Suwalszczyźnie” z ilustracjami ukazującymi dawne wzory wieńców  i równianek (w tym również najciekawszych tegorocznych) oraz ewolucji technologicznej prac żniwnych –od XIX wieku do ok. 1980r. 
      Jury dziękuje sponsorom, którzy ufundowali nagrody i upominki  dla uczestników konkursu.
foto: Kamil Wasilewski