W dniach 12 i 13 maja 2007r. w Suwałkach spotkały się zespoły ludowe z krajów leżących nad Bałtykiem. Pomysłodawcą projektu „Pieśni ludów znad Via Baltica” jest Dom Kultury w Trokach na Litwie. Projekt obejmuje pięć dwudniowych festiwali folklorystycznych wraz z prezentacją sztuki, rękodzieła i dawnego rzemiosła. Trzy z nich już się odbyły (Litwa, Łotwa i Estonia). Festiwal suwalski pt. „Zakukała zieziuleńka” jest czwartym. 
Festiwal finałowy odbędzie się w Trokach w dniach 16 -17 czerwca.