Podczas koncertu pt. "Leć głosie po rosie" , zespół Pogranicze i Chór kameralny z Suwałk 
wspólnie zaśpiewały oryginalne pieśni pogranicza. 
Spotkanie nad jeziorem Wigry prowadziła Anna Adamowicz z Wilna.