Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla zespołu 
,,Pogranicze” z Szypliszk

W dniu 22 listopada 2007 r. zespół folklorystyczny ,,Pogranicze” z Szypliszk otrzymał kolejną Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w uznaniu nieocenionych zasług wszystkich członków zespołu dla kultury polskiej. Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi dla promocji polskiej kultury ludowej i kultywowania tradycji swego regionu otrzymali także następujący członkowie Zespołu: Józef Murawski - kierownik zespołu, Józef Luty - kierownik kapeli i Aniela Murawska - solistka. Z okazji przyznania Zespołowi nagrody Ministra wszyscy członkowie zespołu otrzymali listy gratulacyjne i najlepsze życzenia od Jarosława Zielińskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Sekretarza Stanu w MSWiA. Gratulacje i wyrazy uznania Zespołowi złożył Wójt Gminy Szypliszki Mariusz Grygieńć i Przewodniczący Rady Gminy Szypliszki Stanisław Gibowicz.

   Zespól folklorystyczny ,,Pogranicze” powstał w 1981 roku i działa nieprzerwanie już 
26 lat. Składa się z grupy śpiewaczej tanecznej i kapeli. Pielęgnuje tradycje wyrosłe z chrześcijańskiej kultury obojga narodów, posiada w swoim repertuarze pieśni ludowe świeckie, obrzędowe religijne, tańce ludowe, obrzędy świeckie i religijne związane z kalendarzem katolickim. Zdobył wiele nagród i wyróżnień - lista ich jest bardzo długa. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki po raz pierwszy otrzymał w 1996 r. - na swoje XV-lecie. Wręczenie nagrody odbyło się na Sesji Rady Powiatu Suwalskiego.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
zdjęcia: Jan Giełażys