Lwów 2007
 
Zrealizowane w ramach projektu
 "Kultura pogranicza bram± do rozwoju współpracy transgranicznej"
 

 
 
        
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu S±siedztwa Polska - Białoru¶ - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.