Dowspuda - 9 wrzesień 2007

"Z wizytą u Paca". Powiatowe święto Plonów.

Podczas imprezy poza tradycyjnym konkursem wieńców dożynkowych, występami zespołów ludowych z terenu powiatu, odbywa się inscenizacja przyjęcia żeńców z włości przez historyczną postać generała hrabiego Ludwika Michała Paca i jego małżonkę - Karolinę z Małachowskich - dawnych właścicieli dowspudzkiego majątku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO "Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006",
Działanie 2.7 "Pilotażowy Program Leader+"