Becejły 26 sierpnia 2007

Dożynki parafialno-gminne

Iwona Szymanowska-cymbalistka

''Jaćwież'' z Jeleniewa

 

''Kryniczanka'' - z Białorusi

 

 Na scenie zespół ''Pogranicze''

 Nagrody za wieńce dożynkowe wręczają ; wójt gminy Szypliszki Mariusz Grygięć oraz kierownik zespołu ''Pogranicze'' Józef Murawski

 

 

 

 

 

''Pogranicze'

 

''Rospuda'' z Filipowa

 

''Sudaruszka'' z Wołodarowki-Rosja

 

''Sudaruszka'' z Wołodarowki-Rosja

 

''TEVISKIES AIDAI''-z Puńska

 

widok ze sceny

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO "Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006",
Działanie 2.7 "Pilotażowy Program Leader+"