Białoru¶ 2007
(
6-7 lipca)
 
Zrealizowane w ramach projektu
 "
Spotkania na Pograniczu"
 

Adam Mickiewicz

 

Dom i Muzeum Adama Mickiewicza

 

Ko¶ciół w Nowogródku w którym został ochrzczony Adam Mickiewicz 
dnia 12 lutego 1799 r.

 

Nowogródek

 

Teatr w Grodnie

 

Grodno

 

        
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu S±siedztwa Polska - Białoru¶ - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.