Becejły 1 lipca 2007

Zrealizowane w ramach projektu
''Spotkanie na Pograniczu''
''Kultura pogranicza bram± do rozwoju współpracy transgranicznej''

Józef Murawski z zespołem ''Dzikowianie'' z Starego Dzikowa

Kapela ludowa ''Brodów'' z Wengajt

 

Kapela ludowa ''Sokoły'' z Cieszanowa

 

 

 

 

 

 

Zespół bandurystek ''Dzwoneczki'' z Lwowa

 

Zespół ''Barwinek'' z Lwowa-Ukraina

 

Zespół ''Barwinek'' z Lwowa-Ukraina

 

Zespół ''Hrymata'' z Słonimia-Białoru¶

 

Zespół ''Pogranicze''

 

Zespół ''Znadmereczanki'' z Jaszun-Wileńszczyzna

 

Zespół ''Znadmereczanki'' z Jaszun-Wileńszczyzna

 

   

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu S±siedztwa Polska - Białoru¶ - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC
oraz z budżetu państwa.